Конструкция висит на петле

Конструкция висит на петле